Patirtis

Savo patirtį firma augina nuo 1993 metų. Mes sėkmingai atliekame įvairių pramonės šakų analizes, galimybių tyrimus, vadovaujame įmonių strateginių planų kūrimui, rengiame įmonių restruktūrizacijos planus, verslo planus ir investicinius projektus, taip pat regionų vystymosi strategijas Teikiame ir kitas valdymo konsultavimo paslaugas.

Savarankišką patirtį ir veiklos sritį sudaro konsultavimas valstybės valdymo srityje. Čia firma panaudoja puikų Lietuvos ūkio bei valstybės valdymo mechanizmo pažinimą bei asmeninę viešojo administravimo patirtį.

Turime sukaupę didelę darbo su ES PHARE, SAPARD, Pasaulio banko, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko projektais patirtį. Ši patirtis leido gerai pasirengti ES Struktūrinių fondų paramos panaudojimui.

 

© 2004-2007
UAB A. Abišala ir partneriai
Visos teisės saugomos
 
A. Mickevičiaus g. 29-4
LT-44245 Kaunas
Tel. (370 37) 409900
Faks. (370 37) 409901