Paslaugos
  • Organizacijos strategijų rengimas: vizionavimas ir tikslų formulavimas, rinkos sąlygų, įmonės išteklių ir išorinės aplinkos tyrimas ir ekspertizė, strateginis planavimas

  • Procesinis valdymas: procesų analizė, pertvarkymas, valdymas

  • Organizacijos valdymo optimizavimas, pokyčių projektavimas ir valdymas

  • Galimybių studijos, verslo planai ir investiciniai projektai

  • Restruktūrizacijos projektavimas: įmonių įsigijimas, susijungimas, skaidymas, likvidavimas

  • Pagalba derybose dėl susijungimų, įsigijimų, reorganizacijų

  • Operatyvinių verslavimo uždavinių konsultavimas

  • Natūralių monopolijų reguliavimas

  • ES Struktūrinių fondų panaudojimas
 

© 2004-2007
UAB A. Abišala ir partneriai
Visos teisės saugomos
 
A. Mickevičiaus g. 29-4
LT-44245 Kaunas
Tel. (370 37) 409900
Faks. (370 37) 409901